Thursday, July 25
Don't Miss

ในยุคสมัยที่ค่าครองชีพสูงขึ้น การมีประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัว ช่วยให้คุณเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมั่นใจ แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าประกันแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง และใครบ้างที่ควรมีประกันชีวิตควบคู่ไปกับประกันสุขภาพ บทความนี้มีมาบอกกัน เฉลยข้อสงสัยประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เหมาะกับบุคคลเหล่านี้ หัวหน้าครอบครัว บุคคลที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ควรมีประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เงินสินไหมทดแทนจากประกันชีวิตจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  …