Month: November 2023

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งความก้าวหน้าในการปฏิวัติใอุตสาหกรรมนี้คือ การนำหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน หรือโคบอทมาใช้ เพราะการเลือกหุ่นยนต์เพื่อผลิตสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในโรงงานได้เป็นอย่างดี เราตามมาอ่านรายละเอียดกันต่อเลย ทำความเข้าใจกับหุ่นยนต์โคบอท เทคโนโลยีหุ่นยนต์ นหรือโคบอทส์ เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์ในพื้นที่ทำงาน ซึ่งจะมีความต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่ทำงานแบบแยกส่วน โคบอทส์ได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์และการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับคนงานมนุษย์ได้ดี ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม คุณสมบัติที่สำคัญ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย:…