Month: July 2023

           ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่เทคโนโลยี หรือ AI เข้ามามีบทบาทกับการทำงานของเรามากยิ่งขึ้น และกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้นหาต่าง ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะการค้นหาบน Google ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าการทำการตลาดบน Search Online อาจได้รับผลกระทบจากการที่ Google…