Thursday, June 13

Examples of SmartMag Blocks

There are many blocks included in Smart Studio for one-click insert in Elementor. These are just a few examples. With our unique customization features, you can literally create Unlimited Blocks!

Grid Block - 2 Columns

ในยุคสมัยที่ค่าครองชีพสูงขึ้น การมีประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัว ช่วยให้คุณเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมั่นใจ แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าประกันแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง และใครบ้างที่ควรมีประกันชีวิตควบคู่ไปกับประกันสุขภาพ บทความนี้มีมาบอกกัน เฉลยข้อสงสัยประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เหมาะกับบุคคลเหล่านี้ หัวหน้าครอบครัว บุคคลที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ควรมีประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เงินสินไหมทดแทนจากประกันชีวิตจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  …

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การคิดไอเดียคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ธุรกิจหรือแบรนด์ที่ต้องการประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องหาไอเดียเพื่อทำคอนเทนต์ให้มีความโดดเด่นและเข้าถึงง่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและทำให้กลุ่มลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอคอนเทนต์นั้นๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อแบรนด์ในอนาคต บทความนี้จะขอมาแนะนำวิธีหาไอเดียคอนเทนต์ ที่ช่วยทำให้กลุ่มเป้าหมายอยากจะเข้ามาส่วนร่วมกับแบรนด์ และซื้อสินค้าของเรามากขึ้น ติดตามกันเลย รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง โดยคุณต้องเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใคร มีความสนใจอะไร ชอบอะไร…

สวิตช์ไฟฟ้า ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ควบคุมเปิดปิดไฟธรรมดาอีกต่อไป แต่ปัจจุบันดีไซน์และฟังก์ชั่นของปุ่มกดสวิตช์ไฟฟ้า พัฒนาไปอย่างมาก บทความนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับปุ่มกดสวิตช์ไฟฟ้า หลากหลายรูปแบบ ประเภทของปุ่มกดสวิตช์ไฟฟ้า ปุ่มกดแบบก้านโยก: ดีไซน์คลาสสิก ใช้งานง่าย พบเห็นได้ทั่วไป เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ปุ่มกดแบบปุ่มกด: รูปทรงเรียบหรู…

ด้วยความครอบคลุมของเส้นทางการบินในประเทศ ประกอบกับค่าตั๋วที่ไม่แพงมาก จึงทำให้ Lion Air เป็นอีกหนึ่งสายการบินโลว์คอสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จริงอยู่ว่าการจองที่นั่ง Lion Airนั้นสามารถทำได้หลายช่องทาง แต่วิธีที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนโดยเฉพาะสายเที่ยวที่อยากจบทุกรายละเอียดการเดินทาง ตั้งแต่ ค่าตั๋ว, ค่าโรงแรม ไปจนถึงค่าเช่ารถได้ในที่เดียวได้รู้จักคือการจองที่นั่ง Lion…

Grid 3 Cols + Carousel

Highlights Block

ในยุคสมัยที่ค่าครองชีพสูงขึ้น การมีประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัว ช่วยให้คุณเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมั่นใจ แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าประกันแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง และใครบ้างที่ควรมีประกันชีวิตควบคู่ไปกับประกันสุขภาพ บทความนี้มีมาบอกกัน เฉลยข้อสงสัยประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เหมาะกับบุคคลเหล่านี้ หัวหน้าครอบครัว บุคคลที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ควรมีประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เงินสินไหมทดแทนจากประกันชีวิตจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  …

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การคิดไอเดียคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ธุรกิจหรือแบรนด์ที่ต้องการประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องหาไอเดียเพื่อทำคอนเทนต์ให้มีความโดดเด่นและเข้าถึงง่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและทำให้กลุ่มลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอคอนเทนต์นั้นๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อแบรนด์ในอนาคต บทความนี้จะขอมาแนะนำวิธีหาไอเดียคอนเทนต์ ที่ช่วยทำให้กลุ่มเป้าหมายอยากจะเข้ามาส่วนร่วมกับแบรนด์ และซื้อสินค้าของเรามากขึ้น ติดตามกันเลย รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง โดยคุณต้องเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใคร มีความสนใจอะไร ชอบอะไร…

News Focus Block

Large Posts

Focus Grid

One Column

1 Column Grid & Numbers

ในยุคสมัยที่ค่าครองชีพสูงขึ้น การมีประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัว ช่วยให้คุณเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมั่นใจ แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าประกันแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง และใครบ้างที่ควรมีประกันชีวิตควบคู่ไปกับประกันสุขภาพ บทความนี้มีมาบอกกัน เฉลยข้อสงสัยประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เหมาะกับบุคคลเหล่านี้ หัวหน้าครอบครัว บุคคลที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ควรมีประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เงินสินไหมทดแทนจากประกันชีวิตจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  …

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การคิดไอเดียคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ธุรกิจหรือแบรนด์ที่ต้องการประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องหาไอเดียเพื่อทำคอนเทนต์ให้มีความโดดเด่นและเข้าถึงง่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและทำให้กลุ่มลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอคอนเทนต์นั้นๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อแบรนด์ในอนาคต บทความนี้จะขอมาแนะนำวิธีหาไอเดียคอนเทนต์ ที่ช่วยทำให้กลุ่มเป้าหมายอยากจะเข้ามาส่วนร่วมกับแบรนด์ และซื้อสินค้าของเรามากขึ้น ติดตามกันเลย รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง โดยคุณต้องเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใคร มีความสนใจอะไร ชอบอะไร…

สวิตช์ไฟฟ้า ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ควบคุมเปิดปิดไฟธรรมดาอีกต่อไป แต่ปัจจุบันดีไซน์และฟังก์ชั่นของปุ่มกดสวิตช์ไฟฟ้า พัฒนาไปอย่างมาก บทความนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับปุ่มกดสวิตช์ไฟฟ้า หลากหลายรูปแบบ ประเภทของปุ่มกดสวิตช์ไฟฟ้า ปุ่มกดแบบก้านโยก: ดีไซน์คลาสสิก ใช้งานง่าย พบเห็นได้ทั่วไป เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ปุ่มกดแบบปุ่มกด: รูปทรงเรียบหรู…

Mixed Example 1

Mixed Example 2

Focus Grid - Heading Style I

See More